SOLID GROUND LABS

VI SIKRER BÆREKRAFTIGE PROSJEKTER GJENNOM TVERRFAGLIG SPISSKOMPETANSE KOMBINERT MED SMART METODIKK

OM

OSS

Solid Ground Labs bidrar til et trygt fundament for fremtidens prosjekter

Vi har lang erfaring fra F&U og bygg- og eiendomsbransjen og har tilknyttet oss et fag- og forskningsmiljø med høy tverrfaglig kompetanse. Med denne unike samlingen av kompetanse står vi klare for å møte fremtidens utfordringer gjennom innovative løsninger.

 
 

VÅRE

TJENESTER

TOMTANALYSE
STRATEGISK BÆREKRAFT 
RÅDGIVNING
GEOLOGI OG GRUNNFORHOLD
RISIKOANALYSE
BEREGNING AV ENERGI-POTENSIALE
BIOLOGISK MANGFOLD
KLIMA-
TILPASNING
OVERORDNET OG INNLEDENDE DD (DUE DILIGENCE)
MATERIAL-GJENBRUK (SIRKULÆRE KONSTRUKSJONER)
PROSJEKTDESIGN
 

VÅR

METODE

For å evaluere egnetheten til en tomt ift. (økonomisk) potensiale og bærekraft, må all informasjon brukes på en integrert måte i et tidlig stadium i prosessen. Kontinuerlig oppdatering med nye målinger og informasjon hjelper å finne den beste balansen mellom optimal utnyttelse/økonomisk utbytte, minst mulig fotavtrykk, høyest mulig livskvalitet og minst mulig forstyrrelse av landskap og økosystem. Slik bidrar våre tjenester til innovativ eiendomsutvikling og urbanisering som ivaretar biologisk mangfold, bidra til reduksjon av klimagassutslipp, hjelper med overgangen til sirkulærøkonomi og sikrer forsvarlig klimatilpasning.

 

VÅRE

PROSJEKTER

VÅRT

ØKOSYSTEM

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

 

KONTAKT

OSS

Takk for din melding!

Roar Smelhus - Rådgiver og co-founder

roar@solidgroundlabs.no / +47 950 70 594

Nils Bergersen - Rådgiver og co-founder

nils@solidgroundlabs.no / +47 928 40 211

Adresse:

Grefsenveien 61, 0487 Oslo